Tijekom proteklog stoljeća brzi je razvoj tehnologije, naročito na području elektromagnetskih i električnih uređaja, prouzročio elektromagnetsko zagađenje u našoj okolini.

Taj „elektromagnetski smog“ se neprestano povećava i predstavlja sve veću opasnost za kvalitetu života. Prema nekim izvorima, vrijednost izmjeničnih elektromagnetskih polja koja je stvorio čovjek, naročito u velikim gradovima i drugim ljudskim konglomeratima, može biti za 100 000 viša od vrijednosti prirodnog Zemljinog polja.

Protok električne struje prati i prisutnost električnih te magnetskih polja u okruženju oko električnih žica i blizu električnih aparata. Uz ubrzani napredak u električnoj, elektroničkoj i komunikacijskoj tehnologiji sve smo više izloženi električnim i magnetskim zračenjima. Svakodnevna upotreba električne kućanske opreme te pravi bum u komunikacijskim i računalnim uređajima poput interneta, mreže mobilne telefonije te satelitskih navigacijskih sustava (Navstar-GPS) dovodi do nastanka elektromagnetskog smoga.

Danas je razina električnog zračenja u svakodnevnim situacijama znatno viša nego samo prije 130 godina.

Elektrosmog obuhvaća sve smetnje iz električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja niske i visoke frekvencije. Razlikujemo niskofrekventna LF, električna ili magnetska polja i visokofrekventne HF elektromagnetske valove ili radiofrekvencije.

Zračenje niske frekvencije dolazi od dalekovoda, trafostanica, el. željeznice i uličnih vodova a u kući od električnih instalacija, televizora, računala, produžnih kabela i ostale opreme u kući.

Zračenje visoke frekvencije dolazi iz odašiljača za mobilne komunikacije, tv i radio odašiljača, radara.

U kući zračenje dolazi od bežičnih telefona, baby monitora, bežičnih priključaka za internet, mikrovalne pećnice te od mobitela.

 

Kako se možete zaštititi?

Na našoj web stranici možete pronaći informacije o proizvodima koji će vas pouzdano zaštititi od elektromagnetskog zračenja bez obzira na blizinu i snagu bazne stanice uz vrlo visoke zaštitne karakteristike do 99,99 % .