Najbolji proizvodi za zaštitu od zračenja 5G mreže.

Na ovoj ćete stranici pronaći proizvode iz različitih kategorija koji smanjuju zračenja od najmanje 30 dB za visoke frekvencije.
Trenutno predviđeni frekvencijski pojasevi su:
• Oko 700 MHz
• oko 2 GHz
• oko 3 do 4 GHz (“Pod 6 GHz opseg”)
• oko 28/30 GHz
• do oko 80 GHz