Računalo priključeno u el. mrežu stvara jaka električna polja čak do 400 V/m. Kada se ljudsko tijelo nalaziti u blizini računala, apsorbira električna polja i time se povisuje napetost u tijelu na više od 1000 milivolti ( ovisno o težini tijela) te se izlaže srednjem riziku nastanka bioloških tranzijenata i zdravstvenih tegoba uzrokovanih električnim poljem. Kod hiperelektrosenzibilnih osoba mogući su jači oblici elektrostresa. Svakodnevna upotreba dodatno povećava rizik što može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Upotrebom zaštite, zračenja će se smanjit na razinu koja više neće smetati.

105.00  Jedinična cijena s uključenim PDV-om, uvećava se za troškove dostave